חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה ובזיכרון א'
  Attention & Cognitive Organization in Perception & Memory 1  
1071-4705-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  א'1200-1400426 נפתלישיעור פרופ אלגום דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
כל פעילות בחיי היומיום דורשת מידה מינימלית של קשב סלקטיבי: התמקדות בגירויים הקריטיים והזנחת אינפורמציה לא רלוונטית לתפקוד. הקשב הסלקטיבי מצליח פעמים רבות, אך לפעמים הוא נכשל. יידונו בקורס מדדים קלאסיים ומודרניים של קשב סלקטיבי לרבות התיאוריות שתומכות בכל מדד. ייעשה ניסיון לזהות ולבודד באופן ניסויי את התנאים המעודדים הצלחה וכישלון של הקשב הסלקטיבי.
Course description

Each activity of everyday life requires at least a modicum of selective attention: Focusing on the stimuli at hand and ignoring task-irrelevant information. Selective attention often succeeds, but it sometimes fails. In the course, classic and modern measures of selective attention will be introduced along with the theory sustaining each school. We will attempt to identify and experimentally dissociate the conditions precipitating the failure and the success of selectivity.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת