חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"
  Anthropology of "American Culture"  
1041-3529-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  א'1000-1300104 נפתלישיעור ות ד"ר וייס אריקה לין
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
קורס זה יעסוק גם ביסודותיה של "התרבות האמריקאית", וגם בגילויים עכשוויים שלה. הקורס יתמקד בהתפתחות רעיונות של מעמד, גזע, דת, מגדר ואזרחות בהקשר האמריקאי. אנו נבחן את המתח שבין אחדות תרבותית לבין גיוון תרבותי בארה"ב. נקדיש תשומת לב למקורות, פיתוח והשלכות של דימויים תרבותיים אמריקאיים, כמו הקשר בין מסיבת התה בבוסטון לבין תנועת מסיבת התה של היום. הטקסטים יכללו דוגמאות ממחשבה וספרות אמריקאית, תרבות פופולרית והתייחסות אקדמית לכל אלה. יחד נשאל איך האנתרופולוגיה יכולה לתרום להבנת קבוצות חברתיות שונות, קהילות, אזורים ומוסדות פוליטיים.
Course description
This course explores the foundations of American culture as well as contemporary manifestations. This course will look at evolving ideas of class, race, religion, gender and citizenship in the American context. We will consider the tension between cultural unity and cultural diversity in the United States. Attention will be devoted to the origins, development, and consequences of American cultural tropes, for example from the Boston Tea Party to the modern day Tea Party movement. Texts will include samples from American thought and literature, popular culture, and academic analysis. Together we will ask how anthropology can contribute to understanding different social groups, communities, regions, and political institutions.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3529-01 אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"
Anthropology of "American Culture"
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר וייס אריקה לין

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת