חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חברה בישראל
  Israeli Society  
1041-3102-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1600-1900101 נפתלישיעור פרופ הרצוג חנה
פרופ לוין אפשטיין נח
פרופ רבינוביץ דן
פרופ שנהב יהודה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר החברה בישראל. הסטודנטים ייחשפו לראיה פנורמית של מגוון הקבוצות, השסעים וסוגיות העומק המפצלות את החברה בישראל. הוא יועבר במתכונת מודולורית על ידי 4 מרצים מהחוג, שכל אחד ואחת מהם/ן יציג סוגייה מרכזית. בין הנושאים שיידונו – מגדר, יחסי יהודים-ערבים, מזרחים-אשכנזים, דתיות וחילוניות, שמאל וימין פוליטי, ריבוד ושוק העבודה ועוד.
Course description
The course deals with the main issues current in the research of Israeli society. Students will be exposed to a panoramic view of the diverse groups, gaps and issues dividing Israeli society. Lectures will be given by four of the department's faculty, in four modules, with each devoted to a different issue. Among the topics to be discussed: gender; Arab-Jewish relations; religiosity versus secularism; the political left and right; social structure and the labor market; immigration and citizenship and struggles over redistribution and recognition.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3102-01 חברה בישראל
Israeli Society
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ הרצוג חנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת