חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הבנת הגנרלים של סטאלין, היטלר ומובארכ
  Civil-Military Relations Under Authoritarian Regimes  
1031-4474-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1800-2100425 נפתליסמינר ד"ר הוניג ארתור-אור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
רוב הספרות המחקרית בנושא צבא ומדינה עסקה, עד כה, בדמוקרטיות. קורס זה יעסוק ביחסים הקיימים במשטרים אוטוריטאריים ובמשטרים היברידיים (קרי, המשלבים מאפיינים דמוקרטיים ואוטוריטאריים). אנו ננסה לענות על השאלות הבאות: מהי מידת השוני בין המשטרים השונים בכל הנוגע ליחסי צבא – מדינה? מהם התופעות שעליהם יחסי צבא – מדינה יכולים להשפיע ומהם הגורמים המשפיעים על מאפייני יחסי צבא-מדינה? ולבסוף, מהן המגבלות הקיימות בלימוד הנושא וכיצד ובאיזה מידה ניתן להתגבר עליהן? הקורס מחולק לשני חלקים: בחלקו הראשון נבחן את הספרות התיאורטית הקיימת בנושא. בחלקו השני נחקור כיצד יחסי צבא מדינה מסוגים שונים משפיעים על עיצוב מדיניות החוץ ועל גיבוש אסטרטגיות צבאיות.
Course description
Most of the research on civil-military relations has focused so far on democracies. This course is therefore innovative since it will explore civil-military relations in authoritarian and hybrid regimes (i.e., those that combine both democratic and authoritarian elements). We will explore, inter alia, the following issues: the difference between different types of regimes in terms of civil-military relations, the factors that influence civil-military relations and the phenomena which impacted by these relations, the methodological difficulties in studying this subfield and ways of overcoming them.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת