חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טרור ולוחמה בטרור: מהלח"י ועד אל-קאידה
  Terrorism and Counterterrorism  
1031-3955-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'0800-1200422 נפתליסמינר ד"ר הוניג ארתור-אור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תחום לימודי הטרור קיבל עדנה מחודשת לאחר אירועי ה-11 בספטמבר. בקורס זה נבחן את הספרות העדכנית ואת הדיונים העיקריים סביב נושא הטרור. מטרת הקורס הינה להעניק לסטודנט הבנה של התופעה וכמו כן לבחון באופן ביקורתי מודלים המנסים להסביר את גיבוש המדיניות כלפי הטרור.
Course description
Course description: after being considered the backwaters of International Relations terrorism studies have received renewed attention following the 9/11 attacks. In this course we will examine the main theories and main debates in the terrorism literature. The course is designed to provide the students with a deeper understanding of the phenomenon and the analytical tools to critically examine the existing models for explaining the formation of counter-terrorism policy.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת