חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  צבא שיש לו מדינה? יחסי צבא מדינה וביטחון לאומי במאה ה.20-
  Civil Military Relations & National Security in 20thcentury  
1031-3850-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'0800-1100206 נפתלישיעור ד"ר הוניג ארתור-אור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
תחום יחסי הצבא-מדינה מצוי בממשק בין פוליטיקה השוואתית, יחסים בינלאומיים, ולימודים אסטרטגיים. לפיכך, התחום נחקר מכיוונים מאד מגוונים, החל מתהליכי דמוקרטיזציה, עבור באסטרטגיות צבאיות, וכלה בקבלת החלטות ועיצוב מדיניות חוץ. בקורס זה נבחן סוגיות בסיסיות כגון: המנגנונים לוידוא ציות של הצבא, היכולת והשיטות של הצבא להתערב ולהשפיע על עיצוב מדיניות, הקשר בין יחסי צבא-משטר ויציבות והתבססות הדמוקרטיה, ועוד. בקורס זה אנו נתמקד במקרה הישראלי, תוך השוואה של ישראל לדמוקרטיות מערביות אחרות ולמקרים אחרים בולטים בספרות.
Course description
The field of civil military relations is in the intersection of comparative politics, International Relations and strategic studies. Hence, the field is being investigated from a variety of theoretical angles: democratization, military strategies, decision-making etc. In this course we will examine some important issues, such as: the mechanisms of the civilian echelon to ensure the armed forces’ subordination, the ability and methods of the army to intervene in politics and shape policy, the linkage between civil-military relations and the consolidation of democracy etc. We will focus on the Israeli case, while comparing it to other relevant cases from the literature.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת