חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
  Introduction to Public Administration and Public Policy  
1031-1800-02
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1200-1300108 נפתליתרגיל גב' פורמן רבינוביץ עליזה
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
אחד ממאפייניה הבולטים של החברה המודרנית הוא התפקיד המרכזי שארגונים ממלאים בניהולה. קורס מבוא זה יתעמק בתופעה הארגונית דרך סקירת התפתחות החשיבה הארגונית; אפיון, הגדרת וסיווג ארגונים; בחינת תהליכים ארגוניים והבנת הסביבה הארגונית. הקורס יפגיש את התיאוריה עם המציאות הארגונית הדינמית בישראל תוך התמקדות בארגוני המגזר הציבורי.
Course description
One of the major characteristic of modern society is the leading role of organizations in its management. This introduction course offers profound review of the Management Phenomenon through examining the Management Thought development; Characterizing, defining and classifying Organizations; Inspecting Organizational Processes and understanding the Organizational Environment. The course introduces theory with the dynamic organizational reality in Israel with regard to the Public Sector organizations.
 
 
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-1800-02 מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
Introduction to Public Administration and Public Policy
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | גב' פורמן רבינוביץ עליזה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת