חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מדיניות כלכלית בישראל
  Economic Policy in Israel  
1011-3220-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'0800-1100001 נפתלישיעור ות פרופ בן-דוד דן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב' ובמבוא לאקונומטריקה הקורס עוסק בהשלכות של מדיניות כלכלית, עם דגש מיוחד על סוגיות שהינן בין החשובות ביותר שאיתן מתמודדות מדינת ישראל. נושאי הקורס יכללו, בין השאר: צמיחה כלכלית, אי-שוויון בהכנסות, תעסוקה, גלובליזציה של המשק, אינפלציה, וחינוך. מודלים מאקרו-כלכליים, כולל מודלים של צמיחה, יתנו את המסגרת התאורטית לבחינת כלי המדיניות. כמו כן, תינתן תמונת מצב אמפירית של המציאות הישראלית מהיבטים ארוכי טווח וכן השוואות עם מדינות אחרות.
Course description
The course focuses on the implications of economic policy, with a special emphasis on issues that are among the most important that Israel is dealing with.  Course topics include, but are not limited to: economic growth, income inequality, employment, globalization, inflation and education.  Macroeconomic models, including growth models, will provide the theoretical framework for analysis of the policy instruments.  In addition, the course will provide an empirical perspective of Israel from long-run vantage points as well as in comparisons with other countries.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3220-01 מדיניות כלכלית בישראל
Economic Policy in Israel
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ בן-דוד דן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת