חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אתנוגרפיה של הגירה ומסעות
  Ethnography of Immigration and Journeys in Africa  
0693-2013-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600305 גילמןשיעור ד"ר כהן-תלמי רוית
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בחוויות המסע וההגירה מנקודת מבט אנתרופולוגית. תחילה נתמקד במתודה האתנוגרפית, נדון בפעולתו של האתנוגרף, ביכולתו ללמוד תופעות תרבותיות משתנות ונבחן את האתגרים הייחודיים העומדים מול מתודת האתנוגרפיה בתהליך של מסע.
בהמשך נתמקד במחקרים אתנוגראפיים שעוסקים במסעות באפריקה כגון עלייה לרגל, תרמילאות, הגירה פנימית ופליטות. נדון במשמעות האתנוגרפיה בהבנת תהליכי ההגירה והמסע ונבחן איך תהליכים אלו מושפעים ומשפיעים על חברות, תרבויות ומקומות הסובבים אותם.
מטלות הקורס: נוכחות חובה, עבודת סיכום.
Course description
The course will provide an anthropological perspective on the journey and immigration experiences. We will begin by focusing on ethnographic methodology, and discuss the ethnographer’s work and ability to learn cultural phenomena in transformation, and examine the unique challenges facing ethnographic methodology during the process of a journey.
We will then turn to ethnographic research on journeys in Africa, among them pilgrimage, backpacking, internal migration, and refugeeism. We will discuss the significance of ethnography in understanding immigration and journey processes and will examine how these processes affect – and are affected by – societies, cultures, and the places around them.
Course requirements: Attendance. Final assignment.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1