חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  התנהגות מרחבית בסביבה עירונית
  Spatial behavior in urban environment  
0691-4360-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600012 יד אבנרשיעור ות פרופ אומר יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מתרכז בשאלה: כיצד תכונות הסביבה העירונית הבנויה והמבנה המרחבי שלה (מורפולוגיה עירונית), משפיעים על האופן שבו היא נתפשת ומיוצגת אצל בני אדם, כיחידים וקבוצות, ועל התנהגותם המרחבית בתחומים הבאים: התמצאות במרחב, בחירת מסלולי תנועה, דפוסי תנועה של הולכי רגל וכלי רכב, התהוות מערך שימושי קרקע, צמיחה של אזורי תפקוד, היבדלות חברתית ופשע בעיר.
דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בהתבסס על קריאת מאמרים. חלקו השני יתרכז בהצגת תופעות נבחרות של התנהגות מרחבית בעיר בהשתתפות הסטודנטים.
דרישות קדם: ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית
חובות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בדיון בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)
Course description
This course deals with the question of how aspects of spatial behavior of people in cites - perception and cognitive spatial representation - are related to urban morphology and the properties of the urban environment. The spatial behavior of people, as individuals and social groups, will be analyzed and discuss with respect to the following domains: wayfinding, selection of movement routes, pedestrian and vehicles movement patterns, accidents risk, land use patterns, emergence of retail centers, social segregation and crime in the city.
Prerequisite: Topological analysis of geographic system

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת