חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית
  Topological Analysis of Geographic System  
0691-4244-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1400-1600012 יד אבנרשיעור ות פרופ אומר יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס נועד לאפשר היכרות עם הגישה המערכתית-מבנית ועם שיטות ומדדים לניתוח טופולוגי של מערכות גיאוגרפיות. הקורס יכלול את הנושאים הבאים: מדדים לוקאליים וגלובליים מבוססי תיאורית הגרף (Graph theory), תחביר המרחב (space syntax) ו-'עולם קטן' (small world). התפלגות המדדים והשיטות ייושמו באמצעות תוכנות לניתוח טופולוגי של רשתות גיאוגרפיות על בסיס מידע גיאוגרפי ווקטורי עם דגש על ייצוג טופולוגי וויזואלי הרלוונטי להתנהגות מרחבית.
דרך הלימוד: החומר הנלמד ייושם בתירגול במעבדה.
דרישות קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג)
חובות הקורס: נוכחות חובה, הגשת תרגילים והצגת רפרט בכיתה (40% מהציון הסופי); הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון הסופי).
Course description
The course review and discuss system and structural approaches, methods and measures for topological analysis of geographic system. The course includes the following subjects: Graph theory and network analysis, small world and scale-free networks, multidimensional chain of connectivity and space syntax methodology. The student will learn to use software program based on geo-referenced data for analyzing various types of spatial geographical networks and with respect to topological and visual representations which are relevant for spatial behavior.
Prerequisite: introduction to geoinformatics part B (GIS)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת