חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תכנון עירוני בעידן של קונפליקטים, אלימות ופשע
  Urban Planning in an era of conflicts, violence and crime  
0691-4177-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1000-1200104 יד אבנרשיעור ות ד"ר חתוקה רויטל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ערים רבות בעולם מוגדרות כמסוכנות. אלימות פיזית, כנופיות והתחזקות של אזורי סלמס מערערים על יציבות המשטר ומחזקים את חוסר הביטחון. הקורס עוסק בדרכים שתכנון עשוי ויכול להתמודד עם נושא האלימות בערים על מנת להשיב או לייצר סדר באמצעות פעולות ברמה הקהילתית, המוסדית וטיפול מרחבי על מנת שהאלימות תהיה שולית או אולי אף תיעלם.

תוכנית הקורס: 1. אלימות קונפליקטים והעיר, פרספקטיבה היסטורית; 2. דילמות עכשוויות וקנה המידה של האלימות; 3. רעיונות וכלים: בקרה, עיר ללא אלימות, resilience; 4. אתגרים ותחזיות: התפקיד של המתכנן בעיר של אלימות ופשע.

דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [ 70%].
Course description
Urban Planning in an era of conflicts, violence and crime

Many of the world’s cities are extremely dangerous. Violence-prone, corrupted by criminals, growing with shantytowns at the margins, these cities are increasing the fragility of states and consigning their populations to chronic insecurity. The course discusses the ways planning might deal with violence as means to restore or create effectively order through community-level activities, institutions, and spaces in which the perpetrators of violence are marginalized and perhaps even eliminated. The sections of the course includes: 1. Violence and Cities, historical perspectives; 2. Contemporary dilemmas and scale of violence; 3. Concepts and tools: surveillance, resilience and safe cities; 4. Future challenges and prospects: the role of the planner in contemporary violent city.

Requirements: reading and participation in classes (30%), paper submission (70%).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת