חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קרקעות ישראל
  Soil of Israel  
0691-2870-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-1800115 יד אבנרשיעור ות פרופ בן דור איל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס יילמדו היסודות הבסיסיים להתוות קרקעות בישראל, חומרי מוצא, תנאי סביבה, גורמי זמן וטופוגרפיה וכן השפעת החומר האורגני. יילמדו שינויים הנובעים מגורמים אלה ויושם דגש על תפרושת הקרקעות בישראל. יילמדו גורמי מיון כמותיים ואיכותיים בשדה ובמעבדה ויסודות המיון העולמי. הקורס ילווה בהדגמות וסיור בחתך חוף השפלה הפנימית והרי יהודה.

Course description
The course will be focused on the basic principle of soil formation in general and of Israeli soil in particular. The soil global definition amongst other earth components will be studied. The soil formation factors: climate, parent, material, organic matter, time and topography will be discussed. The course will give a basic background on field and laboratory methods to characterize soil and will focused on field work for soil survey purposes. Soil organic matter, mechanical composition, lime content and color will be studied in detail. The course will expose the world soil arena and will deal with soil identification, definition and taxonomy. Anthropogenic problem on soil properties will be also studied and the students will participate in several fieldworks and field trips to experience from practical view the soil body, it origin, development and influence on the surrounding environment.
Grade will be composed of: 10% exercises, 10% final report of the field trip and 80% final exam
Prerequisite course: Introduction to Geology, Introduction to Geomorphology.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת