חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מטאורולוגיה סינופטית
  Introduction to Synoptic Meteorology  
0691-2670-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'0800-1000115 יד אבנרשיעור ות פרופ סערוני הדסה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מבוא למטאורולוגיה סינופטית – שו"ת (מס' הקורס: 0691267001)
פרופ' הדס סערוני / מתרגל: מר אלון שמש
מטרת הקורס
לימוד עקרונות תהליך החיזוי המטאורולוגי והזיקה בינו לבין בסיס הידע התיאורטי תוך התמקדות בקשר שבין המערכות הסינופטיות לבין תנאי מזג האוויר המקומיים.
נושאים מרכזיים שילמדו בקורס
הקדמה
המטאורולוגיה וענפיה
מהי מטאורולוגיה סינופטית ומהם מטרותיה ויישומיה
חיזוי מטאורולוגי מהו ובאילו שיטות משתמש
קנה מידה של זמן ומרחב בחיזוי מטאורולוגי
רקע תיאורטי
קשר בין מצב סינופטי למזג אוויר – כללי יסוד
יציבות האוויר
מערכות סינופטיות והתהוותן בדגש קווי הרוחב הבינוניים
זרמי סילון
תופעות מזג אוויר (כעננות, משקעים, ערפל, אובך וסופות חול) והקשרן למערכות סינופטיות שונות
שיטות עבודה וניתוח
בסיסי הנתונים הנדרשים לחיזוי המטאורולוגי
ניתוח מפות סינופטיות
בחינת היציבות האטמוספרית - הטפיגרמה ככלי לניתוח
תרגול תהליך החיזוי

תנאי מזג אוויר שכיחים מול קיצוניים באזורנו: ניתוחם והדגמתם

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד
ציון הקורס: בחינה (70%) עבודות (30%)
Course description
The course introduces the principles of weather forecasting. It includes subjective and objective forecasting methods, the principles of numerical weather prediction and the role of statistical forecasting.
The structure and dynamics of mid-latitude synoptic systems and their relation with the local weather conditions will be studied. The principles of weather prediction process, including: surface and upper-levels analysis of different atmospheric variables, fronts, satellite imageries, sounding analysis and thermodynamic diagrams.
The methodology will be exemplified on real-time weather systems during the course and on typical case studies characterizing the synoptic systems and weather conditions of the Middle East, the Levant region and Israel.
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
 
Tasks:
Exercises, Final exam

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת