חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אקלים א"י
  The Climate of Israel  
0691-2300-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'0800-1000115 יד אבנרשיעור ות פרופ סערוני הדסה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרות הקורס
הכרת אקלים ארץ ישראל: מאפיינים, גורמים ותהליכי היווצרות.
לימוד גישות שונות לתיחום אזורי האקלים ולהגדרת עונות השנה בישראל.
לימוד ויישום מתודולוגיות בחקר אקלים ארץ ישראל; הגישה הקלימטולוגית החוקרת את המשטר האקלימי של משתני הקרינה, הטמפרטורה, המשקעים, הלחות והרוח, והגישה הקלימטולוגית-סינופטית החוקרת את מערכות מזג האוויר והקשרן למשטר האקלימי.
מבנה הקורס (סילבוס)
מקומו של אגן הים התיכון בחזורת (צירקולציה) הכללית של האטמוספירה כרקע להבנת האקלים בישראל
גורמי יסוד באקלים ארץ ישראל (גלובליים, אזוריים ומקומיים)
שיטות למיון אזורי האקלים בישראל
עונות השנה בישראל - שיטות שונות להגדרתן
מערכות הלחצים הממוצעות לכל עונה והקשרן למשטר האקלימי
המשטר האקלימי של ישראל, גורמים ותפרוסת בהתייחס לכל משתנה אקלימי.
ניתוח מערכות מזג אוויר אופייניות לעונות השנה השונות והקשרן לתנאים האקלימיים והסביבתיים.
ניתוח מצבי מזג אוויר להם השלכות סביבתיות משמעותיות כאירועי שרב וקרה ואירועי משקעים קיצוניים.
דרישות קדם: מבוא לאקלים
חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד
ציון הקורס: בחינה (90%) תרגילים (10%)
Course description
Objective
• Introducing to methodological approaches in regional climatology of Israel
• Studying the climatic regime of Israel: radiation, temperature, humidity, precipitation and wind regimes
• Studying the seasonal weather systems, their relations with large-scale circulations and their impact on the local weather conditions and the climatic regime
• Analyzing typical and extreme weather events and their climatic and environmental impact
Syllabus
Methodological approaches in regional climatology and their application to Israel climate
Saptio-temporal analysis of climatic phenomenon in Israel
The location of the Meidterranean Basin within the global circulation systems
Basic factors in Israel climate: global, regional and local scales
The climate regions of Israel - different approaches
Seasons' definition in Israel - different approaches
The climatic regime of Israel: radiation, temperature, rainfall, evaporation, humidity and wind
Typical synoptic systems and their impact on the climatic regime
Extreme weather events and their environmental implications.
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
Tasks:
Exercises, Final exam

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת