חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גיאוגרפיה של המזרח התיכון
  Geography of Modern Middle East  
0691-2292-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1000-1200120 יד אבנרשיעור ות ד"ר קרטין אמנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס סוקר את מאפייניו הגיאוגרפיים, כלכליים, פוליטיים והחברתיים של המרחב המזרח תיכוני ומנתח בעזרתם של כלים תיאורטיים את השינויים המתחוללים במרחב גיאוגרפי זה מאז שנות השבעים של המאה הקודמת ועד ימינו אלה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.
Course description
The course surveys the geographical, economic, demographic and political characteristics of the Middle East. Special attention will be paid to selected regional issues such as the region carrying capacity, economic dimensions of oil, population diversity (ethnicity, religion), the phenomenon of nationalism as it affected the modern Middle East, and the roots of the current region's underdevelopment.
Grade: exam: 100%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת