חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  צדק חברתי וסביבתי
  Environmental and Social Justice  
0691-2117-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400104 יד אבנרשיעור ות ד"ר מישורי דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שם הקורס: צדק סביבתי וחברתי
ד"ר דניאל מישורי
סמ' ב, תשע"ז
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com

תיאור הקורס:
מזה מספר שנים מתנהל בישראל ויכוח ציבורי רב פנים בנושא הגז הטבעי. הקורס יצא ממקרה מבחן זה -- ומדוגמאות נוספות כמו ים המלח, חופים או כריה בשדה בריר או זיהום אוויר במפרץ חיפה -- כדי לדון בשאלות שונות של צדק חברתי וסביבתי והרלוונטיות שלהן לחברה בישראל.
בשנות ה-70 וה-80 התפתחה התנועה לצדק סביבתי הגורסת שהחשיפה לנזקים סביבתיים (או ההנאה מתועלות סביבתיות) אינה אחידה. מתברר כי למרות שנזקים סביבתיים פוגעים בכולם, יש רבים הסובלים יותר. זהו דיון הקשור בטבורו לשאלות של צדק חברתי בכלל, ובפרט לשאלות של צדק חלוקתי ושל צדק נוהלי. בארה"ב העיסוק בצדק סביבתי החל עקב ההכרה כי זיהום סביבתיים ומפעלי תעשייה מסוכנים שוכנים "במקרה" ליד שכונות עוני, וכמעט תמיד קהילות של מיעוטים. באופן רחב יותר, צדק סביבתי עוסק בשאלות של חלוקת הטובין הסביבתיים (מרחב, אוויר נקי, מים), והנגישות של אוכלוסיות שונות לפרוצדורות של הכרעות בנושאים אלה. הקורס יתייחס גם להיבטים של צדק בין-דורי, בין מגדרי, ושל צדק בין מדינות – במיוחד בהקשרים של הגלובליזציה. כמו כן הקורס יעסוק בתחבורה וצדק סביבתי, תשתיות ציבוריות, בריאות וסביבה, המרחב העירוני והציבורי, בתכנון ובשיתוף הציבור בהליכי תכנון, מרחב והפרדה, ג'נטריפיקציה, נחלת הכלל, גידור והפרטה.
דיון זה ייעשה גם על רקע הדיון הכללי בצדק חברתי, המהווה כיום נושא מרכזי בדיון הפוליטי, החברתי והאידיאולוגי. רוב הגישות הפוליטיות והאידיאולוגיות מציגות כיעד מרכזי כינונה של חברה צודקת, אם כי ישנם חילוקי דעות מהותיים בשאלה כיצד נראית חברה "צודקת", או מהו חוסר הצדק בחברה. לדוגמה: האם צדק חברתי מחייב שוויון כלכלי? במסגרת זו ייבחנו גישות מרכזיות כמו תועלתנות, הצדק כהוגנות, ליברטריאניזם וגישת היכולות. צדק חברתי מבטא את הרעיון שניתן ליצור חברה צודקת, שמאפשרת ליחידים ולקבוצות קיום הוגן וצודק, כשהעיסוק בשאלות אלה יתמקד בהקשרים הקשורים לסביבה ולמרחב הציבורי.
הקורס יכלול שלושה סיורים שבהם יודגמו סוגיות של צדק מרחבי-סביבתי בישראל.
חובות הקורס:
1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל השתתפות בדיון
3. השתתפות בסיורים (סה"כ שלושה סיורים)*
4. הגשת טיוטות לעבודה הסופית, ע"פ הנחיות המרצה
5. עבודה סופית

* במקרה של החמצת סיור אחד תינתן אפשרות להגיש במקומו עבודה, ע"פ הנחיות המרצה. בהחמצת שני סיורים יושלמו הסיורים החסרים במועד הבא בו יתקיים הקורס.
Course description
Daniel Mishori
Environmental and Social Justice
Course Description:
Early paradigms of environmental ethics centered on issues related to nature, non-human animals and the protection of "the environment" as well as humans from ecological harms and degradation. In the 70s and 80s a new environmental paradigm developed: the Environmental Justice Movement. This movement claimed that environmental harms and benefits are not distributed equally in society; that environmental pollution and hazardous industrial plants are often located near socially and economically weak neighborhoods, while minorities suffer most risks, to the extent that this phenomenon was also termed environmental racism. More broadly, environmental justice deals with questions of the distribution of environmental goods (public space, clean air, water), procedural justice. The course also discusses gender justice, intergenerational justice and global justice (between states), especially in the context of globalization. The course will also address transportation, public infrastructure, urban space and the planning. The course also discusses the theoretical background of social justice in general, which is now a central theme in the political social discourse in Israel. The course will include three tours which demonstrates key issues of environmental justice in Israel.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת