חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
  Academic Writing and Research Skills  
0691-2020-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1400115 יד אבנרשיעור ות ד"ר מישורי דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שם הקורס: מיומנויות במחקר וכתיבה אקדמית
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ז
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com

תיאור הקורס:
קורס זה נועד להקנות מיומנויות בסיסיות בקריאה וכתיבה אקדמיים, והיכרות עם השדה האקדמי בכלל מההיבט של המחקר, כולל מוסכמות וערכים בתחום. הקורס יידון במבנה המאמר האקדמי, הוכחות, נימוקים, אמצעים לשכנוע הן מנקודת המבט של הקורא והן מנקודת המבט של הכותב המתחיל, הנדרש בסוף תואר הב.א. להגיש עבודות סמינריוניות, ותלמיד המחקר המיועד הנדרש במ.א. לבצע עבודה מחקרית עצמאית ברמה גבוהה. בתחום הקריאה יידרשו הסטודנטים ללמוד לזהות מבנה של טיעון, להציג תמצית של מאמר ולדון בנימוקים ובהוכחות התומכים בו במאמרים אקדמיים בגיאוגרפיה ובכלל. בתחום הכתיבה ייתן הקורס כלים בסיסים לכתיבה אקדמית, ויסקור סוגיות כגון נושא מחקר, שאלת המחקר, התזה (הטענה), זיהוי מגבלות המחקר, חיפוש מקורות, מבנה המאמר/העבודה הסמינריונית, תפקיד המבוא והסיכום, רישום והפנייה למקורות, סגנון כתיבה וכללי פיסוק. כמו כן יתרגלו התלמידים בקורס הצגה ודיבור מול קהל בהקשר אקדמי והכנת מצגת.
חובות הקורס:
1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל הצגת מטלות והשתתפות בדיון
3. הגשת מטלות, בזמן, ע"פ ההנחיות
4. עבודה סופית
Course description
Daniel Mishori
Research skills and academic writing

Course Description:
The skill of writing a good essay or paper could be learned and is immensely valuable. Having good ideas is only the first step; these ideas ought to be presented in an engaging and persuasive way. This course is designed to enhance basic skills in reading and writing academic texts, and creating familiarity with the university and its values. The course will focus on the structure of academic papers, including types of academic writing, evidences, arguments and persuasion, Students will be required to read academic texts and to identify the structure of the argument, present a summary and to discuss the rationale and evidence supporting it. Since academic writing is dependent on the research of others, the course will emphasize the importance of finding, evaluating and referring to relevant literature. The course will also review issues such as, the structure of the article / seminar paper, the role of introduction and conclusion; the differences between research topic, research question and thesis (argument); limitations of the study, search and sources registration and references, writing style and basic punctuation rules. Students will also be briefly instructed in making presentations and in making public speaking and presentations in academic context.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת