חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תהילים ושיר השירים: סוגות ספרותיות וסוגיות פרשניות
  Psalms and The Song of Songs: Literary and Exegetical Perspectives  
0690-6205-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1600-1800206 רוזנברגשיעור פרופ פוליאק מאירה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס נועד לתלמידי תואר ראשון מתקדמים ופתוח גם לתלמידי תואר שני המבקשים להעמיק את הידע בטקסטים הללו . מטרתו המרכזית היא להקנות הכרות עם סוגיות מרכזיות המעסיקות את ביקורת המקרא המודרנית ואת תולדות הפרשנות המקראית ביחס לשיר השירים ולתהלים. הקורס כולל גם לימוד טקסטואלי של פרקים נבחרים מספרים אלה, תוך דיון בסוגיות מרכזיות הנוגעות ללשון, מבנה ספרותי, מעמדם כ"שירה" ומקומם בקורפוס הכתובים.
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית
Course description
The course will introduce students to major topics in the study of the books of Psalms and Song of Songs through the prism of the history of their exegesis, from the Middle Ages to modern times. We will study specific chapters and compare them, as well as highlight aspects of language, literary structure, their "poetic" definitions and their place within the writings.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת