חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הרנסנס והמקרא: סוגיות פרשניות
  The Bible in Jewish Renaissance Exegesis  
0690-4278-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1400-1600206 רוזנברגסמינר פרופ פוליאק מאירה
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסמינר לתואר השני מתמקד בפרשנות המקרא תקופת הרנסנס (בין המאות הארבע עשרה עד השש עשרה). במהלכו נבדוק כיצד פרשני המקרא היהודיים בני תקופה זו שינו את הגישות הפרשניות לטקסטים המקראיים, והחלו ליישם רעיונות של ביקורת היסטורית ופוליטית על המקרא. בנוסף, נעיין בהשפעה של האומנות הרנסנסית על התודעה של פרשנים אלה, כולל עליית ההומניזם והדגש על נפש האדם והאינדבידואליות שלו בפירושיהם למקרא.בסמינר יידונו פרושיהם של פרופיאט דוראן, דון יציק אברבנאל ועוד פרשנים יהודיים, אולם אנו נעיין גם בעבודות של פרשנים נוצרים, ובמקורות משווים נוספים להבנת השינויים בפרשנות על התנ"ך בתקופה זו.
הנוכחות חובה.
Course description
This MA seminar focuses on pertinent changes that occurred in Biblical exegesis during the Renascence period, among them the introduction of political and historical critical thinking into the reading and wider exegesis of the biblical text, especially by Jewish commentators such as Abravanel. We will also look into the artistic and other expressions such as humanism and individualism which underlie the new developments in biblical exegesis during this period, including in the work of contemporary Christian exegetes.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת