חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המיתוס באגן הים התיכון:ספרות המקרא, העולם הקלאסי והמזרח הקדום
  Ancient Mediterranean Myth: Biblical Literature, the Ancient Near East, and the  
0690-3275-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1000-1200208 רוזנברגסמינר ד"ר דרשן גיא
סמ'  ב'1000-1200208 רוזנברגסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
נבחן במבט משווה כמה מהמיתוסים המרכזיים של אגן הים התיכון הקדום: מהספרות המקראית, אוגרית, חת, מצרים, והעולם היווני והרומי. נעמוד על ייחודה של ספרות אגן הים התיכון המזרחי, לעומת הספרות המסופוטמית הקדומה, ונתחקה אחר תולדות המחשבה המיתית בעולם העתיק. נתמקד במיוחד במיתוסים המשתקפים מן המקרא ומן העולם היווני, שמהם התעצבה מחשבת המערב.
נוכחות חובה, מטלת סיום: עבודת רפראט או עבודה סמינריונית.
Course description
This course engages in a comparative study of some of the major myths of the ancient Mediterranean in biblical, Ugaritic, Hittite, Egyptian, Greek, and Roman literature. We shall discuss the unique features of Mediterranean texts in relation to their Mesopotamian counterparts and trace the evolution of some of the ancient myths and mindset that have shaped Western thought.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת