חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דמות המלכה במקרא
  The Queen in the Bible  
0690-1231-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1400-1600206 רוזנברגשיעור ד"ר אשמן אהובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במקרא ובמזרח הקדום יש התייחסות מוגבלת לאפשרות של אשה, המשמשת בתפקיד של מלכה במובן של שליטה. בקורס זה נבחן את האופן שבו מוצגת המלכה בישראל ומחוצה לה, באמצעות ההשוואה לספרות המזרח הקדום ובאמצעות הסיפורים המקראיים המתייחסים למלכות:
מלכת שבא, הגבירה איזבל, המלכה עתליה, המלכה נחושתא, המלכה ושתי.
נבדוק את ייצוגה הספרותי של המלכה ואת המשמעות ההיסטורית העומדת מאחוריו.
פרקי לימוד:
א. דמות הגבירה במזרח הקדום: שבתו, שמרמית ונקייה/זכותו
ב. בחינת המונחים "גבירה", "שרה", "מלכה" במקרא
ג. מלכות זרות: מלכת שבא (מלכים א י'), המלכה ושתי (אסתר א-ב)
ד. הגבירה - מלכות ישראליות: איזבל, עתליה, נחושתא.
ה. נשות מלך: מיכל, בת שבע והמלכה אסתר.

נוכחות חובה, מטלת סיום מבחן.
Course description
The Bible and ancient Near Eastern sources bring to us some evidence regarding the existance of queens. This course will examine the written representation of the figure of queen in the Bible and the historical significance of this representation by comparing historical and other ancient Near Eastern sources. We will examine some key terms in the Bible and then turn to see how foreign queens are represented in the text: the queen of Sheba, Washti; and Israelite and Judean queens, Izebel, Athalia, and Nehushta and compare them to queens from the ancient Near East.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת