חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דו לשוניות
  Bilingualism  
0688-4444-01
מדעי הרוח | לימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סמ'  א'1200-1400102 כיתות דן דודסמינר ד"ר פורמן אורלי
סמ'  ב'1200-1400102 כיתות דן דודסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 
כיצד דוברים דו-לשוניים מבינים ומפיקים מילים בשתי שפות? מהן ההשלכות הלשוניות והקוגניטיביות של השימוש ביותר משפה אחת? בקורס נבחן סוגיות מרכזיות בדו-לשוניות, ונבחן את השפעתם של גורמים חשובים כמו גיל ואופן רכישת השפה השנייה, מידת השליטה בשפות השונות ותבניות השימוש בהן על התהליכים והייצוגים המנטאליים הקשורים בעיבוד של שתי שפות. נבחן עד כמה ידע בשפה אחת משפיע על עיבוד שפה אחרת, ועד כמה חשובה מידת הדמיון בין שתי השפות. נכיר תיאוריות פסיכו-בלשניות מרכזיות וממצאים אמפיריים בולטים העוסקים בסוגיות אלו. 
Course description
How do bilinguals comprehend and produce words in two languages? What are the linguistic and cognitive consequences of using more than one language? The course will cover key issues in bilingualism, and will examine the effects of important factors such as age and manner of acquisition of the second language, proficiency level and patterns of use on processes and mental representations associated with using two languages in one brain. We will discuss how knowledge of one language influences processing of another language, and the role of degree of similarity between the two languages. Students will be introduced to prominent psycholinguistic theories and empirical findings addressing these issues. 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת