חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה סינית-המשך
  Chinese Philosophy - Advance  
0687-2470-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1600319אגילמןשיעור מר פורת רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרתם של השיעור והתרגול השנה תהיה להעמיק בחלק מן הרעיונות הייחודיים המאפיינים את הפילוסופיה הסינית, באמצעות חקירה ישירה של חלק מן הטקסטים החידתיים יותר שהעמידה המסורת ובחינה של מספר מחלוקות מרכזיות שהעסיקו את הוגיה. בפרט, ננסה להתייחס לאופן שבו 'מסופר הסיפור' בפילוסופיה הסינית, תוך בחינה של היחס בין היגיון ואיגיון, חלום ומציאות, מתינות ושגעון, לוגיקה ופרדוקס, ועוד. ציון הקורס יקבע על בסיס עבודת סיום (60%) והשתתפות בכיתה (40%), כולל קריאה של קטעים נבחרים משל מספר הוגים מייצגים וביניהם ג'ואנג-דזה, 'אסכולת השמות' (הלוגיקנים), שון-דזה, מו-דזה, מנציוס, האן פיי-דזה ומספר מחברים צ'אן בודהיסטים.
Course description
In the course we will explore some of the unique themes typical to Chinese Philosophy, by an intense reading in some of the more "obscure" texts and a thorough examination of several centric debates. Specifically, we will examine the way Chinese Philosophers 'tell a story', referring to the relation between rationality and irrationality, dream and reality, logic and paradox and more. Participants will be required to read texts of several thinkers and trends of thought, among them the Zhuangzi, 'School of names', Xunzi, Mozi, Mengzi, Hanfeizi and Chan Buddhism.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת