חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  זרים בתוכנו: על זהות, כפילות ואחרות
  Strangers Within Us: On Identity, Duplicity and Alterity  
0680-5401-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-2000455 גילמןסמינר ד"ר דורפמן עירן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הכמיהה לעצמיות היא אחת התמות העיקריות שהעסיקו את הספרות, התרבות והפילוסופיה בעת החדשה. ומנגד, כישלון הפרוייקט של עיצוב זהות יציבה הלך והתחדד במרוצת המאה העשרים, כך שמילים כגון ״אותנטיות״ ו״עצמיות״ הפכו למושא לביקורת וחדלו להיות תשתית מושגית קבילה. האם הזהות היא מושג שיש לנטוש אותו, או שמא עלינו לבססה בדרך שונה? מהו תפקידה הנפשי והפוליטי של הפנטזיה בדבר זהות טהורה? וכיצד לשלבה בהשתרגויות של זהות, כפילות ואחרות? נדון בשאלות אלו תוך קריאה בתיאוריות פסיכואנליטיות (פרויד, לאקאן, קריסטבה, קליין), טקסטים פילוסופיים (הגל, ניטשה, לוינס, באטלר, אגמבן) ויצירות ספרותיות.
נוכחות חובה.
Course description
How is a personal identity created? What role do alterity and strangeness play in it? And what is the meaning of the fantasy of pure identity and what are its political implications? In this seminar we will discuss the complex relationship between identity and strangeness, reading psychoanalytical theories (Freud, Lacan, Kristeva, Klein), philosophical writings (Hegel, Nietzsche, Levinas, Butler, Agamben), and literary texts.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת