חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לכתוב בלשון האב: כתיבה של מהגרים בשפה זרה
  Writing the Father's Tongue: Immigrants Writing in a Foreign Language  
0680-5179-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800261 גילמןסמינר ד"ר שיפמן סמדר
סמ'  א'1600-1800261 גילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק במהגרים, שבחרו לכתוב פרוזה בשפה שלא היתה שפת אימם, בשפה אליה היגרו. הבחירה לכתוב בשפה נרכשת הופכת את הכותב לזר אינטימי, או שמא למי ששומר על ניכור וריחוק גם ברגעי הקרבה הייחודיים ביותר. ננסה לבדוק באיזו מידה משפיעה זרות זו על סוג הבחירות הלשוניות והעלילתיות, על אפיון הגיבורים, ועל העמדות הפוליטיות של הכותבים השונים. נשאל באיזו מידה ספרות כזו היא בהכרח ספרות מינורית.

נעמת בין מי שבחרו לכתוב בלשון "מאומצת", כמו ג'וזף קונרד, או לאה גולדברג, לבין מי שנסיבות החיים דחפו אותם לבחירה זו כמו ולדימיר נבוקוב או אהרון אפלפלד, ונבדוק האם הבחירה או האילוץ משפיעים גם הם על מידת הריחוק או הקרבה.

דרישות הסמינר: נוכחות חובה. קריאת סיפורים ורומנים במהלך הסמסטר. עבודה סמינריונית או רפרט בכתב.

Course description

The seminar will focus on immigrants, who chose to write prose fiction in a language they immigrated to. Choosing to write in a language not one's own turns a writer into an intimate stranger, or, perhaps, into an observer keeping his or her distance even in the most intimate of moments. We'll try to describe the effects of this choice on the writers' language uses, plot and character preferences, and political stances. We'll inquire to what an extent is such literature necessarily a "minor literature".

We will read works written by writers who chose the "adopted" language, like Joseph Conrad or Lea Goldberg, and confront them with works written by writers whose fate pushed them towards the foreign language, like Nabokov or Appelfeld. We'll inquire whether choice or compulsion influence the degree of estrangement.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת