חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  על החזרה: כפייה, חיקוי, שינוי
  On Repetition: Compulsion, Mimicry, Change  
0680-4501-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1800101 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר דורפמן עירן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
״האם קיימת חזרה?״ שואל קירקגור בעודו מבקר בברלין ומנסה לשוב על צעדיו בה. האם אנו נידונים לחזור על מעשינו שוב ושוב? האם ניתן להיאבק בחזרה? ואילו סוגי חזרה אפשריים? כדי לדון בשאלות אלו נקרא ביצירות ספרותיות (דאדא וסוריאליזם, רומן חדש), פסיכואנליטיות (פרויד, לאקאן, וויניקוט) ופילוסופיות (ניטשה, קירקגור, בנימין, דלז, בודריאר, בורדייה, איריגראיי, באטלר) העוסקות במגוון סוגי חזרה – מכאנית ויצירתית, ילדית ובוגרת, כפייתית ומשחקית – וננסה בהדרגה להבין מה משרתת החזרה ואם ניתן להפוך אותה מסימפטום למעשה יוצר.
נוכחות חובה.
Course description

“Is there a Repetition” asks Kierkegaard, but cannot find an adequate answer. Does everything we do repeat itself? Can one overcome repetition? And what forms of repetition are possible? To answer these questions we will read literary works (Dada and surrealism, Nouveau Roman), psychoanalytical texts (Freud, Lacan, Winnicott) and philosophical analyses (Nietzsche, Kierkegaard, Benjamin, Deleuze, Baudrillard). We will discuss various forms of repetition – mechanical and creative, infantile and adult, compulsive and playful – and will try to understand the purpose of repetition and how to transform it from symptom into a creative act.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת