חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שירה לירית כפעולה סימבולית
  Lyrical Poetry As Symbolic Action  
0680-4104-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600317אגילמןסמינר ד"ר זינדר אריאל
סמ'  א'1400-1600317אגילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הפילוסוף הבריטי ג'.ס. מיל טען כי 'לַנאוּם מאזינים; לְשירה מצותתים'. בכך ביקש מיל למדר את השירה מן המרחב הציבורי ולמקם אותה במעגלים אינטימיים של האזנה לרחשי נפשו ולמלמוליו של המשורר הנשמעים מעבר לדלתו הסגורה. בעוד הנחה זו רווחה בעת החדשה ורווחת עד היום אצל רבים, ישנה מסורת תיאורטית מפוארת שמבקשת להציג גם את השיר הלירי, האישי כל כך, כחלק משיחה חברתית רחבה. בקורס נערוך הכרות עם המסורת התיאורטית והפואטית שראתה בשיר הלירי פעולה ציבורית פולמוסית שמקומה לא היה מעבר לדלת הסגורה אלא במרחב הציבורי עצמו. לצורך כך נקרא בחיבוריהם התיאורטיים של אריסטו, לונגינוס, חביבה פדיה, תיאודור אדורנו ועוד. קריאת החומר התיאורטי תלווה בקריאה של שירה עברית עתיקה וחדשה על מנת לבחון את הדגמים התיאורטיים ולהתנסות בהם באופן מעשי.
Course description
The course focuses on the poetic and theoretical tradition which views lyrical poetry as a socially symbolic act, deeply involved in public discourse and the ethical and political worldviews of a given society. We will read key theoretical works ranging from Aristotle to Kenneth Burke, as well as Hebrew poetry, medieval and modern alike.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת