חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דמויות נשים בסיפורת אמל"ט
  Female Characters in Latin American Prose Fiction                                                    
0680-3280-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400307גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שיפמן סמדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק באופני עיצוב דמויות הנשים בסיפורת אמריקה הלטינית. המטרה היא להציג הן את השוני הקיים בעיצוב דמויות נשים וגברים בסיפור הקצר, והן את השוני (במידה והוא קיים) בדרכי העיצוב של סופרות וסופרים את גיבורותיהם/ן. נעסוק בדוגמאות מהסיפורים הקצרים של גבריאל גרסיה מארקס וחוליו קורטאסאר מצד אחד, ומאלה של כריסטינה פרי-רוסי וליליאנה הקר מצד שני. בצד הניסיון לאפיין את דרכי ההתמודדות עם גיבורות של כל אחד ואחת מהכותבות והכותבים, ננסה לשאול האם היות סופר או סופרת משפיע באופן מכריע על עיצוב הדמויות.

דרישות הקורס: קריאת סיפורים ורומנים במהלך הסמסטר.
Course description

The course will describe the characterization of women figures in Latin American prose fiction. It aims at a presentation of the difference in characterization techniques of men and women figures in these short stories, as well as the difference (if there is one) between the means of characterization of female and male writers. We will investigate examples from the short stories of Gabriel Garcia-Marquez and Julio Cotazar on the one hand, and those of Christina Perri-Rossi and Liliana Heker on the other. We will try to investigate each of the writers' characterization of women figures, and to inquire into the ways characterization is influenced by the writer's gender.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת