חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עולמו הספרותי והפילוסופי של טולסטוי
  Literary and Philosophical Worlds of Tolstoy  
0680-2113-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800307 גילמןשיעור ד"ר צירקין סדן רפאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לב טולסטוי נחשב מגדולי הסופרים בכל הזמנים. יצירתו רבת הפנים עוסקת בשאלות המרכזיות של הקיום האנושי: האהבה והמשפחה, המלחמה וההיסטוריה,  האדם והטבע, המוסר והאמונה הדתית. התמודדות עם הסוגיות הכבירות האלה הייתה מלווה אצל טולוסטוי בחיפוש אמנותי מתמיד אחר הצורות הספרותיות המתאימות לדיון הפילוסופי כזה או אחר. במהלך הקורס נדון בציוני דרך ראשיים ביצירותו של טולסטוי בזיקתם למגמות הספרותיות והאינטלקטואליות ברוסיה ומערב אירופה.          

Course description

Leo Tolstoy is considered one of the greatest writers of all time. His multifaceted writing deals with the major questions of human existence: love and family, war and history, man and nature, morality and religious faith. Dealing with these immense issues was leed Tolstoy to intense artistic search for appropriate literary forms for each philosophical discussion. During the course we'll discuss major pieces in Tolstoy's ouevre, and its connection to literary and intellectual trends in Russia and Western Europe.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת