חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים
  Latin-American Fiction in the 20th Century                                                           
0680-2083-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600307גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר בלאושטיין דניאל פרנ
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעניק מבט כולל על הסיפורת הלטינו-אמריקנית מפרספקטיבה היסטורית. דגש מיוחד יושם על המחצית השנייה של המאה העשרים. במהלך הקורס יידונו יוצרים בולטים כגון הוֹרָסְיוֹ קירוֹגה, אלֶחוֹ קרפנטיר, ח.ל. בוֹרחס, חוּליוֹ קורטסאר ומנואל פואיג. כמו כן, נעמוד על חשיבות היצירות של סופרים אלה כיחידות אסתטיות עצמאיות וכאבני דרך בהתפתחות הספרותית של היבשת הלטינו-אמריקנית.
Course description
The course focuses on 20th century Latin-American fiction and analyzes it from a historical perspective. Significant works by authors such as Horacio Quiroga, Alejo Carpentier, Jorge L. Borges, Julio Cortázar and Manuel Puig will be discussed throughout the course. Special emphasis will be put on these works as both independent aesthetic units and milestones in the evolution of Latin-American narrative.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת