חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גוף ומגדר בסיפור העם העברי לתקופותיו
  Body and Gender in the Hebrew Folk Narrative  
0680-2042-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400307 גילמןשיעור ד"ר רוטמן דוד יחזקאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נבקש לבחון את ההתמודדות של מספרים ודרשנים בימי הביניים עם התפיסות שרווחו בתקופתם לגבי שאלות גוף, מיניות ומגדר. באמצעות הסיפורים העממיים והאמנותיים, נבקש לעמוד על האופן שבו יוצגו הגוף הנשי והגוף הגברי, הגוף היהודי והגוף ה''גויי'', ההטרוסקסואליות וההומוסקסואליות, הגוף המתענה והגוף המתענג, המיניות ה''נורמטיבית'' וה''אסורה'', גוף ה''אני'' וגוף ה''אחר'', עיוותים גופניים מפלצות, ועוד.

חובות הקורס: קריאה משיעור לשיעור.

Course description

In this course we examine the various ways in which medieval narrators and preachers dealt with contemporary perceptions of body, sexuality and gender. By reading folk narratives and midrashim we will try to understand the ways in which "classical", deformed", "male", "female", "gentile", "Jewish" and other bodies were presented.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת