חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ממהפכת הדפוס לנאורות: היסטוריה תרבותית של יהודי אירופה בעת החדשה המוקדמת
  From the Print Revolution to the Enlightenment: The Cultural History of Jews  
0677-4108-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1800202 קרטר-תפוצותסמינר ד"ר כהנא מעוז
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
את העת החדשה המוקדמת אפשר לתחום כתקופת המהפכות – מהמצאת הדפוס בסוף המאה החמש עשרה, דרך המהפכה המדעית של המאה השש עשרה והשבע עשרה ועד לנאורות ולמהפכה הצרפתית במאה השמונה עשרה. בחיי היהודים אפשר להוסיף לצדן קבלה לוריאנית, שבתאות, חסידות והשכלה. כל אלה יהוו עבורנו סביבת עבודה נוחה ללימוד אודות ׳חידוש׳ ׳שינוי׳ ו׳מהפכה׳ כפי שהם נראים מנקודת מבטה של חברה מסורתית-דינאמית בתקופה של שינוי ערכים עמוק.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.
Course description
From the Print Revolution to the Enlightenment: The Cultural History of Jews in Europe in the Early Modern Era
The early modern era might be summarised as an era of revolutions: from the fifteen century print revolution through the scientific revolution to the Enlightenment and the French Revolution of the Eighteen century. In the Jewish society we might add Lurianic Kabbalah, Sabbetianism, Hasidism and Haskalah. These moments will give us an ideal space to the study of ‘transformation’, ‘revolution’ and ‘renewal’ as portrayed through the lens of a traditional yet dynamic society amidst a period of fundamental values change.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת