חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שנאת ישראל בנצרות הקתולית
  Judaism and Christianity in Conflict and Conversation  
0677-3099-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'0800-1200202 קרטר-תפוצותסמינר פרופ כהן גרמי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
עיון בתפקיד המרכזי שהיה ליהדות וליהודים בהתפתחות הדת הנוצרית וההשלכות של חשיבות זו ביחסים בין יהודים ונוצרים, ממותו של ישו עד לסוף ימי הביניים. נדון בברית החדשה, בחיבורי אבות הכנסייה, במשפט הנוצרי ובספרות הפולמוס האנטי-יהודי מימי הביניים, וכן במקורות יהודיים המעידים על יחסה של היהדות לנצרות.
הנוכחות בקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים במהלך
הסמסטר).
המטלה הסופית: עבודת רפרט או עבודה סמינריונית המנתחת מקורות ראשוניים.

Course description
JUDAISM AND CHRISTIANITY IN CONFLICT AND CONVERSATION
A study of the centrally important role of Jews and Judaism in the development of Christianity, from the death of Jesus until the end of the Middle Ages.  Discussion will focus on the New Testament, the church fathers, legal documents, and polemical literature – as well as on Jewish sources reflecting the Jewish-Christian encounter.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת