חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  השבתאות: בין שבתי צבי לנתן העזתי
  Sabbateanism: From Shabtai Zvi and Nathan of Gaza  
0677-3089-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1200-1600202 קרטר-תפוצותסמינר ד"ר כהנא מעוז
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שבתי צבי (1626–1676) ונתן העזתי (1643–1680) עיצבו בפעולתם האישית המשותפת את שני קטביה של התנועה המשיחית הסוערת ביותר בהיסטוריה היהודית של העת החדשה. האחד כמשיח פוליטי והשני כתועמלן, כמקובל וכתאורטיקן. בסמינר נבקש לעקוב אחר השבתאות במאה השבע-עשרה, כתנועת המונים, ואחר כך ככת בשנות גיבושה, דרך נקודות המבט של דמויות מרכזיות בתוכה.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Course description
Sabbateanism: From Shabtai Zvi and Nathan of Gaza
Shabbatai Zvi (1626-1676) and Nathan of Gaza (1643-1680) established and planted, through their actions and writings, the poles of the most stormy messianic movement in the Jewish history of the early modern era. In this seminar we will follow the emergence of Sabbateanism in the seventeenth century as reflected in the views of its central figures.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת