חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  השכלה, מיסיון ואימפריאליזם: "יהודי המזרח" במאה ה-19
  Haskalah, Mission and Imperialism: 'Oriental' Jewry during the 19th century  
0677-3087-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1400202 קרטר-תפוצותסמינר ד"ר גרבר נח
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק במסכת הקשרים הסבוכה בין יהודים אירופאים לבין יהודים לא-אירופאים במהלך המאה ה-19 'הארוכה' (1914-1789). אמנם שלושת ערוצי התקשורת הנמנים בכותרת הקורס מוכרים כקטגוריות היסטוריות מאד מערביות. האתגר אם כן יהיה לדובב באמצעותם את יהודי ארצות אסיה ואפריקה במקום להשאירם בגדר חסרי סוכנות היסטורית. לשם כך נעקוב אחר צמיחת העיתונות העברית ונראה כיצד סללה תנועת הנאורות היהודית דרכים מברלין לבגדאד ומוורשה למוגאדור. נפגוש אינטלקטואלים אשר צרכו את הפירות של תנועת התחייה העברית ושל מקבילתה הערבית כאחד. מאידך גיסא נכיר יהודים ספרדים שהתמערבו לגמרי בחסות המיסיון המתרבת הצרפתי. על ציר ירושלים-קהיר-גונדר ניחשף לביתא ישראל שבאתיופיה, ואילו בזירת הודו הבריטית, שסועת הקסטות, נלמד על יהודי קוצ'ין, לצד בני ובנות הפזורה היהודית הבגדאדית, אל מול קהילת 'בני ישראל'. ניתן את דעתנו ל'שאלה היהודית המזרחית' שהתעוררה במהלך מלחמת קרים, ונכיר בתוצאות הבלתי-צפויות של מאמצי המיסיון (הפרוטסטנטי בעיקר) במזרח. מתוך קריאה ביקורתית בספרות המסעות המרתקת והרב-לשונית שהולידה התקופה נשחזר גלריה של טיפוסים שאכלסו את הצמתים הפנים-יהודיים של מזרח ומערב בעידן הקולוניאלי.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

Course description
Haskalah, Mission and Imperialism: 'Oriental' Jewry during the 19th century
This seminar will shed light on cultural contacts between European Jews and non-European Jews during the 'long nineteenth century'. The age of imperialism, the enhanced missionary presence in Muslim and in other Eastern lands during this period, and the inroads made by the Haskalah movement in these regions, will serve as the backdrop for our inquiry. More specifically our goal is to consider the native Jews of these regions as active agents of historical change. Going beyond the Near East and North Africa, our geographical scope will include Ethiopia, as well as British India.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת