חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפולמוס היהודי נוצרי: ממנדלסון עד בובר
  The Jewish-Christian Polemic: From Mendelssohn to Buber  
0677-3086-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1800203 קרטר-תפוצותסמינר פרופ רצבי שלום
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ראשיתו של הפולמוס היהודי נוצרי במאות הראשונות לספירה. ברם אם בשל מעמדם המשפטי המעורער הגבילו עצמם המתנצחים היהודים לאורך כל ימי הביניים הרי שבעת החדשה הם לא נרתעו מלבקר ואף מלתקוף את הנצרות. מכאן נגזרה השאלה שתעמוד במרכזו של הסמינריון: כיצד תפסו הוגים יהודים (משה מנדלסון, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר וא"ד גורדון) את הנצרות ואת היחסים בינה לבין היהדות?
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

Course description
The Jewish-Christian Polemic: From Mendelssohn to Buber
The Jewish-Christian Polemic has begun in the first centuries AD. Whereas during the Middle Ages the Jewish polemicists had restrained themselves on account of their insecure juridical status, in the New Modern Era they did not afraid to criticize and even to attack Christianity. On this ground the question that will stand in the core of the seminar is: How did Jewish thinkers in the New Modern Era (Mendelssohn Moses, Cohen Hermann, Rosenzweig Franz, Buber Martin and A.D. Gordon) understand Christianity and its relation to Judaism?

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת