חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד
  Men & Women:Halakha and Roman law during the Mishnaic & Ammoraic Periods  
0677-2109-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400203 קרטר-תפוצותתרגיל ד"ר מוניקנדם יפעת חיה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
יחסים בין נשים לגברים עומדים במרכזם של תהליכים כלכליים, חברתיים ומשפטיים. מוסד הנישואים משקף שינויים במעמד האישה, בתפיסת הקניין ובתפקיד הירושה; תפיסות שונות של יחסי אישות משתקפות באופן בו קהילות מגדירות את גבולותיהן, משפיעות על יחסים בין-דתיים ומעידות על מעמדו של החוק וכוחו. תרגיל זה יעסוק באירוסים, נישואים, ניאוף ויחסי מין, גירושים, נדוניות ומוהר והשלכות התפיסות המשפטיות השונות, תוך עיון במקורות מקומראן, היהדות ההלניסטית, הספרות התלמודית, החוק הרומי וראשית הנצרות וידון במתודות השונות בקריאתם.
נוכחות: הקורס כולל השתתפות פעילה; הנוכחות וקריאת מקורות ראשוניים ומשניים, כמו גם הצגתם בכיתה – חובה.
המטלה הסופית: עבודה
Course description
Men and Women: Halakha and Roman law during the Mishnaic and Ammoraic Periods
The relations between women and men stand in the heart of economic, social and legal processes. The marriage institution reflects changes in the status of women, the concept of ownership and the role of inheritance; different concepts of sexual relations are reflected in the way in which communities define their border lines, influence inter-religious relations and attest to the status of the law and its power. This course will focus on betrothal, marriage, adultery, sexual relations, divorce, dowries and bride price, and the implications of the various legal concepts, by studying sources from Qumran, Hellenistic Judaism, Talmudic literature, Roman law and early Christianity and will address the different methods of their reading.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת