חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונות
  A.D. Gordon and His Place in Zionist History  
0677-1268-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1600106 רוזנברגשיעור פרופ רצבי שלום
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
א"ד דוד גורדון היה גם דמות מופת לרבים מאישי העלייה השנייה והשלישית, גם מורה ומדריך לתנועות נוער שונות, גם מקור השראה לאינטלקטואלים ציוניים וגם הוגה שנדרש לשאלות אוניברסליות – ההכרה, הדת וכדומה - מזה ופרטיקולריות כמו הציונות משמעותה ומטרותיה מזה. בתרגיל יתוודע התלמיד לאישיות של א״ד גורדון, לעיקרי רעיונותיו ההגותיים ולמקומו במסגרת המחשבה הציונית.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה
Course description
A.D. Gordon and its Place in the Zionist History
A.D. Gordon was an exemplary figure for many Halutzim of the Second and Third Aliyah, a teacher to some youth movements, a source of inspiration for many Zionist intellectuals and a thinker who engaged with universal questions – consciousness, religion and so on – and with particular issues such as Zionism, its meaning and goals. In the course the we will learn about Gordon's personality, his main ideas and his place in the frame of Zionist thought.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת