חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  העולם היהודי בעת החדשה
  The Jewish World in the Modern Era  
0677-1059-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400104 רוזנברגשיעור ות פרופ דרייפוס חוה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק באירועים המרכזיים שהתרחשו בתולדות עם ישראל בעת החדשה ובהתמודדותם של יהודים – כחברה וכפרטים – עם תהליכי המודרניזציה. בעזרת מקורות שונים נבחן את השינויים שחלו בחיי היהודים בתפוצות שונות ונדון בצמיחתם ובהתפתחותם של זרמים דתיים, רעיוניים ופוליטיים ששינו את פני היהדות.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודת סיכום
Course description

The Jewish World in the Modern Era
This course deals with the major events that took place in the history of the Jewish People since the mid 18th Century and examine the different ways Jews – as individuals and as a society – faced modernity. Using different sources we will study the changes which occurred in the various Jewish Diasporas and discuss the growth and the development of religious, ideological and political movements which changed the face of Judaism

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת