חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עיון מתקדם בטכנולוגיה ליתית ועבודת שדה בהפקת חומרי גלם ליתיים
  Advanced Studies in Lithic Technology and Field Work in a Raw Material Acquisiti  
0671-4308-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1600-2000204 גילמןסמינר פרופ ברקאי רן
פרופ גופר אברהם
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר בשנת תשע"ז יעסוק בשני נושאים עיקריים. הראשון הוא חידושים בתחום הליתיקה שעליהם פורסמו מאמרים חדשים בשנה האחרונה. המתכונת בחלק הזה תהיה מתכונת של סמינר כוללת קריאה ודיון. ייבחר מאמר מרכזי המייצג את המצב העדכני של המחקר בנושא הנדון. כל התלמידים יבואו לכיתה מוכנים לדיון זה. לאחר שהוצג ונידון המאמר המרכזי, יציגו התלמידים סידרה של מאמרים הקשורים לנושא בעזרת מצגות קצרות ולאחר מכן יסוכם הנושא.

החלק השני יעסוק בהפקת חומרי גלם ויהיו בו כמה מפגשי כיתה מקדימים שיתרכזו במחצבות צור ובתי מלאכה מן התקופה הניאוליתית באזורינו וגם עבודת שדה באתר הפקת צור מן התקופה הניאוליתית בדרום הארץ. עבודת השדה תיעשה במתכונת של קמפוס לימודי באתר שייבחר.

יהיו בקורס גם הרצאות אורח שבהן יוצגו מאמרים הקשורים לנושאים הנדונים או נושאים אחרים חדשים. התלמידים יידרשו להשתתף באופן פעיל בכיתה ויקבלו ציון על פי עבודת סמינר שיגישו במהלך או בתום הקורס.

Course description

The seminar has two major parts. The first part is devoted to new, updated studies recently published on lithic technology. We will concentrate on major breakthroughs and leading studies that have the potential of making a substantial contribution to our understanding of human evolution and prehistory. As an MA seminar it will be based on students' readings and presentation and their active participation in class discussion.

The second part is about flint procurement and will include a few class meetings to discuss quarry sites of the Neolithic period in the region and a field campus in a Neolithic quarry site in southern Israel. Course grade will be based on a seminar paper submitted by the student.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת