חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קשרים בין העולם היווני והלבנט בתקופת הברזל
  Contacts Between the Greek World and the Levant During the Iron Age  
0671-4154-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400220 גילמןשיעור ד"ר פאנטאלקין אלכסנדר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במסגרת הקורס נסקור את הקשרים בין העולם היווני והלבנט במחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה"ס. מבחינה גיאוגרפית, נדון בממצא יווני אשר נחשף על-פני שטח נרחב, המשתרע מצפון סוריה, דרך אתרים ארץ-ישראלים ועד מצרים. בהתבסס הן על הממצא הארכיאולוגי והן על המקורות ההיסטוריים הקיימים, ננסה להבחין בדגמים האפשריים שאפיינו את הנוכחות היוונית באגן המזרחי של הים התיכון ובמצרים בפרקי זמן שונים במהלך התקופה הנדונה.

 

Course description

Within the framework of this course we shall discuss the evidence for Greek contact with the Levant in the first half of the first millennium BCE. From geographical point of view, the area under discussion runs from the northern Syria, through the sites of the Land of Israel and down to Egypt. Based on the archaeological evidence and the existing historical sources, we shall try to distinguish between different patterns of Greek presence on the eastern shores of the Mediterranean and Egypt during the Iron Age.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת