חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "כחומר ביד היוצר" ? טכנולוגיות ומלאכות בעולם הקלאסי
  "Like Clay in the Potter's Hand?" Technology and Crafts in the Classical World  
0671-2415-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600220 גילמןשיעור ד"ר שטיבל גיא
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הצגה מגוון הטכנולוגיות והמלאכות בהן עסקו תושבי ארץ-ישראל במהלך התקופה הקלאסית. הדיון יתבסס על ניתוח משולב של הממצא הארכיאולוגי כמו גם נותנים היסטוריים והלכתיים. בין היתר יידונו טכנולוגיות מזון, מתכת, בנייה, חקלאות וכיוצא באלה.

Course description

The course will focus upon the construction technologies, materials, tools and machinery used in classical Palestine. The archaeologically based discussion will involve excerpts from the classical as well as the rabbinical literature. Discussed themes will be: Wall painting, mosaics, metal production, stone and wood industry, water technology and the like.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת