חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של ע"י בתקופת המקרא
  Hebrew Inscriptions From the Biblical Period & Their Meaning  
0671-2215-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1000-1200282 גילמןשיעור פרופ ליפשיץ עודד
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

כתובות עבריות רבות נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בארץ ישראל ובסביבתה. לכתובות אלה חשיבות רבה להבנת ההיסטוריה של תקופת המקרא, התרבות, הדת, החברה וצדדים שונים של אורח החיים בתקופה זו. במהלך הקורס נלמד להכיר את הכתובות הללו ואת הדרך שבה חוקרים מפענחים ומבינים אותן. נבדוק איזה מידע יכול ההיסטוריון להפיק מהכתובות העתיקות הללו, ואילו כלים עומדים לרשותו לצורך כך. בהמשך, ננסה לעמת את המידע שעולה מהכתובות העתיקות הללו עם המידע שיש לנו ממקורות אחרים (ארכיאולוגיה, מקרא, כתובות אחרות), כדי ללמוד את הכלים ואת המגבלות של יצירת סינתזה היסטורית. מטרתו של התרגיל היא לתת לסטודנטים כלים מתודולוגיים ומידע בסיסי להמשך הלימוד והמחקר של העת העתיקה.

Course description

Many Hebrew inscriptions were discovered in Archaeological excavations conducted in Israel and its neighboring countries. These inscriptions have great importance for the understanding of the history of the Biblical period, as well as its culture, religions, society and many different other aspects. During the course we will learn many of these ancient Hebrew inscriptions, and the way scholars deciphering them, understand their different aspects and combine them in the general historical picture of the Biblical period. The purpose of this course is to give the students methodological tools and basic understanding for further study and research of the Biblical period.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת