חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בארץ הכנענים: עיונים בתקופת הברונזה המאוחרת
  The Land of the Canaanites: Studies in the Late Bronze Age  
0671-2071-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600319אגילמןסמינר פרופ גרינברג רפאל
סמ'  ב'1400-1600319אגילמןסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר זה נעסוק בהכרה ובניתוח של מספר סוגיות מרכזיות בחקר תקופת הברונזה המאוחרת: ההקשר האימפריאלי של הכיבוש המצרי וביטוייו בתופעות ארכיאולוגיות מקומיות, סינקרטיזם תרבותי באגן המזרחי של הים התיכון, הפסיפס התרבותי של כנען והמתחים המעמדיים בה (לא בהכרח בסדר זה). אף ננסה לברר מתי, בעצם, מתחילה תקופת הברונזה המאוחרת ובעיקר – מתי היא מסתיימת!

 

Course description

The seminar will discuss central themes of LBA Canaan, such as the regional context of Egyptian imperial control and its expression in local archaeological phenomena, cultural syncretism in the Eastern Mediterranean, the cultural mosaic of Canaan itself and the internal social tensions in Cannanite society. We will also attempt to determine when the period, in fact, begins, and especially when it ends.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת