חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אנתרופולוגיה של הדת: תרבות ואמונות בעידן החילון
  Anthropology of Religion ? Culture and Beliefs in the Age of Secularization  
0669-6126-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  ב'1800-2000317אגילמןסמינר פרופ בר-חיים גבריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פרופ' גבריאל בר חיים

אנתרופולוגיה של הדת: תרבות ואמונות בעידן החילון
סמסטר ב' 2016/2017 תשע'ז

סמינר מחקר

הסמינר סוקר בתחילה מספר מושגים בסיסיים של אנתרופולוגיה של הדת:
קדושה וחולין, כישוף, טוטם, נשמה, אנימיזם, רוחות, דת ריטואליסטית ודת אקסטטית.

יושם הדגש על חיפושים אחר משמעויות אישיות בתרבות העכשוית על רקע תהליכי חילון, שחיקת מוסדות הדת והעלאת הגורם הרוחני – אינדיווידואליסטי, שהבולטת ביניהם היא תופעת העידן החדש והניאו-פגאניזם האוריינטלי, תוך כדי כרסום במעמדה של הרציונאליות המערבית.

Course description
Anthropology of Religion – Culture and Beliefs in the Age of Secularization

Professor Gabriel Bar Haim

Research Seminar
second semester 2016 / 2017

The seminar explores first the canonic concepts of the anthropology of religion and their definitions:

sacred and profane, magic, totem, aminism, spirits, ritualistic religion and extatic religion.

Following these concepts the seminar will concentrate on the contemporary individualistic search of spiritual meanings in the context of present secular times.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת