חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טקסטים קלאסיים במחקר התרבות
  Classical Texts in Culture Research  
0669-5069-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  א'1600-1800210 כיתות דן דודסמינר ד"ר פז שרית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התרגיל יוקדש לרכישת מושגי יסוד תיאורטיים במחקר התרבות: סטרוקטורליזם וביקורת הסטרוקטורליזם, סמיוטיקה, רפרטואר ודגם, שדה והביטוס, אידיאולוגיה והגמוניה, ועוד.

Course description
The course will focus on basic theoretical concepts in culture research: structuralism and its critiques, semiotics, model and repertoire, field and habitus, and more. The aim of the course is to acquaint students with the conceptual and theoretical foundations of culture research in order to prepare them to the advanced courses in the program, and as a basis for future research.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת