חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מחקר התרבות: מסורות ובעיות-מבוא לתלמידי מ.א.
  Culture Research: Traditions & Problems Intro for MA Students  
0669-4008-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  ב'1600-2000317אגילמןסמינר פרופ סלע-שפי רקפת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

"מבוא למחקר התרבות – מסורות ובעיות; סמינריון מ.א.", 

הסמינריון נועד להציג בפני תלמידי מחקר התרבות כמה כיווני מחקר בסיסיים במחקר התרבות, ולדון בחלותם וביעילותם באופן משווה, בזיקה לשאלות כלליות על טיבן של תיאוריה ומחקר, וההבחנה בין גישות פרשניות לבין מחקר של התרבות כארגון פעולה. המחקרים שידונו בסמינר מקיפים שאלות סמיוטיות, חברתיות והיסטוריות, ומציעים דרכי עבודה מגוונות, בנושאים ובהקשרים התיאורטיים האלה: תהליכים תרבותיים ארוכי טווח; שדות תרבות וסוכנים ספציפיים; האדם בתרבות: האביטוס
ואסטרטגיות של ייצור זהות; היררכיה וגבולות תרבותיים; ייצור והפצה של רפרטוארים תרבותיים; חידוש ושמרנות, אימוץ או דחיה במעברים בין תרבויות; תרבות מקומית ותרבות גלובאלית

 

Course description
“Introduction to Culture Research – Central Approaches and Problems” (Seminar)

This introductory seminar reviews central approaches in Culture Research and basic methodological questions of theory and empirical research related to the semiotic, social and historical conceptualization of culture. It focuses on major themes such as repertoire, fields and agents, habitus and identity, culture diffusion and change, innovation and conservatism, cross-cultural transfer, local and global cultures.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת