חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קולות נשיים בספרות הצרפתית המודרנית
  Female Voices in Modern French Literature  
0668-2595-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  א'1200-1400102 ביה"ס לשפותשיעור ד"ר חרובי דינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יתמקד ביצירות של סופרות מרכזיות (קולט, בובואר, דורס, קרדינל, סרוט, דריוסק, ארנו) וינסה לברר מה מציע הקול הנשי: האם הסופרות מצליחות לאפיין חוויות ייחודיות לסוביקטיביות הנשית? האם הן מציעות אסטרטגיות חדשות הקוראות תיגר על העולם הערכי של ספרות קנונית גברית?
נבחן סוגיות שונות כגון: יחסי אם בת, הגוף הנשי והכתיבה, ועוד
בסוף הקורס תתקיים בחינה.
נוכחות חובה.

Course description
The course will focus on the works of major female writers (Colette, Beauvoir, Marguerite Duras, Marie Cardinal, Nathalie Sarraute, Marie Darrieussecq, Annie Ernaux) and will try to unlock what the female voice has to offer: Do the female writers successfully characterize unique experiences of the female subjectivity? Do they offer new strategies that challenge the value system of the male canonical writers?
The course will examine issues such as mother- daughter relations, the female body and women writing

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת