חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  רטוריקה בחברה ובתרבות
  Rhetoric in Society and Culture  
0662-2091-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800326 גילמןשיעור ד"ר אורקיבי איתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לצד התיאוריות הרטוריות בתחומי הפילוסופיה, מדעי הלשון והתקשורת, החלו להתפתח החל מן המחצית השנייה של המאה העשרים גישות תיאורטיות הבוחנות רטוריקה כפרקטיקה חברתית ותרבותית. גישות אלה מעוגנות לרוב בפרדיגמות הייחודיות לדיסציפלינות כגון סוציולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים, ואף קולנוע ותקשורת. לפיכך, מרביתן כפופות לסדר היום, למטרות ולשיקולים המחקריים של דיסציפלינות אלה. מטרתו של קורס זה היא להשלים את הידע והבקיאות בתחום הרטוריקה, באמצעות סקירה שיטתית של הגישות השונות שהתפתחו בדיסציפלינות שאינן ה"טבעיות" לחקר הרטוריקה. בין היתר, נסקור את הגישות הרטוריות לניתוח תנועות חברתיות ופעולה קולקטיבית (Social movement rhetoric), לניתוח הבניית בעיות חברתיות ושיווק חברתי (Claims-making activity), לניתוח קולנוע דוקומנטרי (Rhetoric in films), לשיח משפטי (Legal argumentation), לניתוח הצגת-האני ובניית מוניטין של מועמדים פוליטיים (Rhetorical ethos and candidate image), לניתוח מסרים שיווקיים, הבניית זהויות קולקטיביות, ניהול מחלוקות חברתיות, ועוד. הקורס עומד לא רק על מופעיה ותפקידיה המרכזיים של הרטוריקה בפעילות החברתית והתרבותית, אלא על תרומתם של תחומי הידע השונים לפיתוח התיאוריה הרטורית עצמה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

Alongside rhetorical theories in “native” fields like philosophy, literature and linguistics, there has been a growing body of literature on rhetoric as cultural and social practice since the mid 20th century. This literature is generally affiliated with disciplines such as sociology, criminology, legal studies and mass communication, and its conceptual frameworks correspond to the particular empirical objectives and methodological constraints of each discipline. The purpose of this course is to complete the students’ knowledge of rhetorical theories by introducing different perspectives on rhetoric as developed in “foreign” disciplines: in sociology (“claims-making activity” in social problems studies), in collective action studies (“social movement rhetoric”), in political science (“political persuasion” and “candidate image”), in film studies (“rhetoric in films”), in social-psychology (“opinion making”), in marketing (“adds as arguments”) and social marketing (“fear appeals”), in laws (“legal argumentation”), and so forth. The course discusses the dialectical relations between rhetoric and “other” disciplines, and explores the unique contribution of rhetoric to each discipline, as well as contribution of other disciplines to our understanding and assessment of rhetoric in theory and practice.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2091-01 רטוריקה בחברה ובתרבות
Rhetoric in Society and Culture
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר אורקיבי איתן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת